Z 24 záujmových útvarov rôzneho zamerania si mohli vybrať tento školský rok žiaci ZŠ a MŠ na Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach. Škola v rámci projektu PRINED tak zabezpečila celodennú výchovnú starostlivosť, ale vytvorila aj priestor na rozvíjanie nadanie a tvorivosti nielen pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj ostatných.

Pri výchove a vzdelávaní žiakov myslíme na rozvoj všetkých oblastí a podľa toho sme vytvorili aj bohatý výber záujmových útvarov takmer pre každého žiaka. Naša škola poskytuje v telovýchovnej oblasti záujmové útvary s názvom Loptoši, Športuľko, Mladý zdravotník a Staraj sa o svoje telo. V tvorivej oblasti sme zriadili krúžky napr. Šikovné ruky, Tvorivko a Rádio Kamarát. Nechýbajú ani krúžky Zábavná angličtina, Angličtina hrou a Online angličtina. Svoje matematické vedomosti si upevňujú v záujmových útvaroch s názvom Hravá matematika a Matematika hrou.

V rámci projektu sme vytvorili aj krúžky s názvom Zábavná slovenčina, Hravé písmenká a Práca s knihou, v ktorých si žiaci môžu zábavnou formou precvičiť znalosti zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci rozvíjajú aj počítačové znalosti v záujmovom útvare Internetový klub a nechýba ani krúžok Kuchárik, kde sa oboznamujú s tajomstvami kuchyne a varenia.

Národný projekt PRINED je pre našu školu veľkým prínosom. Vďaka myšlienke celého projektu dostávajú šancu aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia ukázať svoju šikovnosť a talent.

ZŠ a MŠ M.R.Štefánika, Vrútky 

 

ZŠ a MŠ M.R.Štefánika, Vrútky 

 

ZŠ a MŠ M.R.Štefánika, Vrútky 

 

ZŠ a MŠ M.R.Štefánika, Vrútky 

 

Autor: Mgr. Darina Mojšová,
špeciálny školský pedagóg
ZŠ a MŠ M.R.Štefánika, Vrútky