Pred koncom školského roka sa žiaci ôsmeho ročníka ZŠ Kudlovská 11 v Humennom zúčastnili na exkurzii v priestoroch firmy ANRITZ Slovakia v Humennom.

Žiaci sa oboznámili so zameraním tohto strojárskeho podniku a mali možnosť zoznámiť sa zážitkovou formou s výrobným procesom. Dozvedeli sa, aké rôzne povolania sú nevyhnutné pre chod podniku, čo môže byť motiváciou pri ich výbere školy a povolania v budúcnosti. Reálne priestory na našich žiakov hlboko zapôsobili. S prípravou exkurzie pomohlo aj pracovisko ÚPSVaR a jeho pracovníčka Ing. Iveta Rusňáková a tak spoločne s ústretovým prístupom vedenia firmy mohli žiaci prežiť veľmi poučné dopoludnie.

 

Humenne-PRINED

 

 

Mgr. Jana Kovalčíková
sociálna pedagogička