Štatistika stránky

2136563
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
113
117
837
2133480
5786
9399
2136563

Tvoja IP: 34.239.151.124
Aktuálny čas: 2024-06-22 13:44:12
Meniny má : Paulína
Zajtra : Sidónia

Prihlasovací formulár

Do Národného projektu PRINED, ktorého cieľom je inkluzívny model vzdelávania, sa v septembri 2014 zapojila aj Základná škola Jaklovce. Pre úspešné zvládnutie tohto inovatívneho prístupu vzdelávania boli pedagogickí zamestnanci posilnení o novoprijatý pracovný tím zložený z pedagogických asistentov a odborných zamestnancov, ktorých celá činnosť je zahrnutá do celodenného výchovného programu zameraného na pomoc deťom z marginalizovaných rómskych komunít a deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Celodenný výchovný program zastrešuje individuálny prístup počas vyučovacieho procesu, monitorovanie a nastavenie stimulačných programov, formovanie hygienických a sociálnych návykov, popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň i stratégiu zapájania znevýhodnených detí do aktívneho spoločenského diania na škole.

Aby deti svoj voľný čas využívali zmysluplne, podstatnou zložkou celodenného výchovného programu je podpora záujmovej činnosti, realizácia rôznych voľnočasových aktivít a spoločenských akcií. Deti podľa svojich záľub navštevujú viaceré záujmové krúžky: Vševedko, Svetielko, Tanečný krúžok, Popoludnie s anglickou knihou, Nemčina hrou, Rybársky krúžok, Mladý prírodovedec, Športovo-turistický krúžok, Výtvarníček, Romalo jilo, Pustovníček, Športový krúžok, Varenie a stolovanie. Deti sa zapájajú do príprav rozhlasových relácií, ktoré potom samé odprezentujú v školskom rozhlase, aby si spoločne pripomenuli niektoré významné svetové a medzinárodné dni. Uskutočnili sme besedy so zaujímavými ľuďmi: Beseda so zdravotnou sestrou, Beseda s policajným psovodom, Beseda s misionármi františkánskeho rádu, na ktorých sa deti cez názorné ukážky dozvedeli mnohé prospešné a zaujímavé informácie.

Spoločne sme navštívili filmové predstavenie, bábkové predstavenie i výchovný koncert. Pravidelne navštevujeme školskú knižnicu, aby sme deťom vštepovali pozitívny postoj k čítaniu, ku knihám, prostredníctvom ktorých nachádzame svet bez hraníc, zábavu i poučenie. Niekoľko aktivít sme realizovali zážitkovou formou: Ďakujem, prosím, prepáč, Pravda a lož, Nikdy nezober drogu, Mám aj inú možnosť? alebo Pridám si kamaráta. Tu si deti pomocou hrania rolí v rôznych situáciách rozvíjali sociálne zručnosti – vyjadrenie pocitov, potrieb, vďaky, sympatie, uvedomenia si negatívnych dôsledkov neslušného správania sa i prevencie proti drogám, šikanovaniu i kyberšikanovaniu.

Zrealizovali sme tiež výcvikový program: Úspech je mať cieľ a ísť za ním zameraný na to, ako si správne stanoviť cieľ a ako ho dosiahnuť. Tvorivosť a zručnosť detí rozvíjame prostredníctvom tvorivých dielní – jesenné, vianočné, jarné, na ktoré sa deti vždy veľmi tešia. Vlastnoručnými výrobkami si tak skrášlia svoje triedy ale i vlastné izbičky. Tvorivosť detí sa naplno prejavila aj pri príprave na Helloween. Vyhotovili si strašidelné masky, vyzdobili všetky triedy a vyrezávanými tekvičkami vyzdobili i školský dvor. Organizovali sme aj celodenné akcie: Deň jabĺk, Deň Zeme, Deň detí, Karneval a Turistické preteky, počas ktorých si všetky deti zmerali svoje sily v rôznych zaujímavých súťažiach a spoločne sa zabavili. Veľmi vydarenou akciou bolo Popoludnie so starými rodičmi, kde deti súťažili v športových disciplínach so svojou starkou či starkým a vzájomne si pomáhali a dopĺňali sa.

V rámci projektu pracujeme aj v teréne. Pravidelne navštevujeme rómske rodiny detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a málo podnetného prostredia. Táto činnosť je dôležitá, spoznávame rodiny v jej prirodzenom prostredí, čo umožňuje pochopiť správanie a reakcie detí v školskom prostredí. Poslaním týchto návštev je nadviazanie bližšieho kontaktu s rodinnými príslušníkmi detí, motivovať ich na vytvorenie podporného rodinného prostredia, poukázať na dôležitosť pre pravidelnú školskú dochádzku, na dôležitosť vzdelania i rodičovskej pozície vo výchove a vzdelávaní detí.

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

ZŠ Jaklovce

 

Inkluzívny tím v ZŠ Jaklovce

 

Joomla Templates - by Joomlage.com