Štatistika stránky

2141838
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
69
136
1039
2138803
3035
8026
2141838

Tvoja IP: 44.192.44.30
Aktuálny čas: 2024-07-14 13:07:48
Meniny má : Kamil
Zajtra : Henrich

Prihlasovací formulár

 Tlačová správa

    

 Projekt inkluzívnej edukácie / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kód ITMS projektu: 26130130110                                                                                           Číslo zmluvy: OPV/39/2014

 

ts_prinedV novomestskej škole na Odborárskej ulici sa konal Vianočný trh. Žiaci na ňom ponúkali vlastnoručne vyrobené výrobky, pohľadnice, netradičné vianočné ozdoby, hračky, či módne doplnky, ale aj napečené vianočné pečivo. Všetky výrobky vytvorili žiaci na popoludňajších krúžkoch, ktoré sú súčasťou aktivít NP PRINED.

 

 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM. Škola sa do projektu zapojila ako jediná v Trenčianskom kraji. Z viac ako 400 žiakov je približne 30 percent zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, z marginalizovaných rómskych komunít. Riaditeľ školy Jaroslav Jeřábek hodnotí doterajšie výsledky projektu PRINED kladne. „Našu školu navštevujú žiaci z menej podnetného prostredia, preto sme využili ponuku zapojiť sa do projektu PRINED. Má to pre nás, učiteľov aj žiakov obrovský význam,“ konštatuje.

TS PRINEDPrínos vidí najmä v pôsobení štyroch odborných zamestnancov a dvoch pedagogických asistentov, ktorých vďaka projektu získali. „Pomáhajú deťom riešiť ich problémy v škole, ale i v rodine. V rámci mimoškolskej činnosti máme 40 krúžkov. Popoludňajšie aktivity trvajú tri hodiny, počas jednej sa žiaci venujú príprave na ďalší deň. Takýto projekt by mal byť na každej škole,“ doplnil riaditeľ s tým, že by uvítali jeho pokračovanie.

Aj jedna z dvoch pedagogických asistentiek Veronika Kubrická vidí u žiakov pokrok a zlepšenie študijných výsledkov. „Dokonca chlapci už dokážu napísať písomku aj na jednotku,“ pochválila.

Pedagogickí asistenti sa venujú sa najmä žiakom, ktorí sú slabší, nestíhajú učivo s ostatnými alebo často chýbajú na vyučovaní. Niektorým robí problémy učivo aj pretože majú nedostatky ešte z nižších ročníkov a sú slabí v písaní i čítaní. Ak žiak prestane chodiť do školy, zisťujú priamo v domácnosti, čo sa udialo a kde nastal problém. „Mnohí sú veľmi šikovní, ak sa im niekto venuje,“ doplnila.

ts prinedVýrobky na vianočný trh vyrábali žiaci na popoludňajších krúžkoch, po vyučovaní. „Zapojili sa žiaci prvého aj druhého stupňa. Vyrábali sme z rôznych materiálov, doslova hádam zo všetkého, čo sa dalo použiť, z papiera, látky, vaty, skla, dreva, vetvičiek, umelej hmoty, cestovín... Inšpiráciu sme hľadali na internete, ale aj deti sa tvorilo zapojili použili svoje vlastné nápady,“ povedala pani učiteľka Eva Holendová.

 

 

Projekt PRINED realizuje Metodicko-pedagogické centrum od mája 2014. Zapojilo sa do neho 100 základných a 50 materských škôl , dve tretiny sa nachádzajú v Prešovskom a Košickom kraji . Projekt je spolufinancovaný z eurofondov , náklady sú 15,7 milióna eur. Potrvá do novembra 2015. Cieľom projektu je zavedenie inkluzívneho modelu vzdelávania do prostredia MŠ a ZŠ, cieľovými skupinami sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, z marginalizovaných rómskych komunít a rodičia týchto detí a žiakov.

Okrem materiálnej pomoci v podobe didaktického balíčka školy získali aj odborníkov, špeciálnych pedagógov, psychológov, logopédov, ako aj pedagogických asistentov. Celkovo projekt vytvoril 650 nových pracovných miest. Významnou aktivitou projektu je aj zavedenie CVS a činnosť inkluzívnych tímov. Ich zámerom je depistážou v MŠ aj v teréne zabrániť neoprávnenému zaraďovaniu detí z marginalizovaných rómskych komunít do systému špeciálneho školstva.

 

Metodicko pedagogické centrum je ústredne riadenou organizáciou Ministerstvom školstva, výchovy, vzdelávania a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Metodicko -pedagogické centrum má tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje viaceré Národné projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov www.mpc-edu.sk

 

Mgr. Ľuboslava Sedláková – manažér publicity PRINED, 0905 510 578

Joomla Templates - by Joomlage.com