Štatistika stránky

2130061
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
791
371
2047
2126419
8683
10405
2130061

Tvoja IP: 44.221.70.232
Aktuálny čas: 2024-05-26 23:35:24
Meniny má : Dušan
Zajtra : Iveta

Prihlasovací formulár

 

 

 

MPCZačleňovanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia do škôl v rámci inkluzívneho vzdelávania bolo témou dvojdňovej odbornej konferencie, ktorá sa konala 23. a 24. októbra 2014 v Banskej Bystrici a Prešove. Odborníci venujúci sa tejto oblasti na nej diskutovali o prvých výsledkoch realizácie národného projektu PRINED - Projekt inkluzívnej edukácie.

Ten v nadväznosti na predchádzajúce praxou overené projekty zamerané na marginalizované rómske komunity a inkluzívnu edukáciu prináša do škôl celodenný výchovný systém, osvetové programy, pedagogických asistentov či didaktické balíčky. Zásadnou novinkou je zámer projektu zabrániť neoprávnenému zaraďovaniu detí zo sociálne znevýhodnených skupín do špeciálnych základných škôl. -

„Inkluzívna škola je pripravená prijať všetkých žiakov bez rozdielu. Projekt PRINED mení filozofiu školy, zlyhanie jednotlivca sa považuje za problém zlyhania školy, systému, učiteľa, riaditeľa, je to úplne nová filozofia. Je to práca na niekoľko desaťročí, môj odhad je 30 až 40 rokov“ uviedol odborný garant projektu Vladimír Klein.

V týchto dňoch svoju činnosť začínajú tímy odborníkov, zložené zo sociálnych, liečebných a špeciálnych pedagógov, psychológov a logopédov, ktorí budú s deťmi pracovať ešte pred vstupom do základných škôl. Odborníci budú vstupovať do osád, do prostredia, kde deti zo sociálne znevýhodneného prostredia žijú a v súčinnosti s terénnymi pracovníkmi budú realizovať depistáže, čiže vyhľadávať deti, aby dostali rovnakú predškolskú podporu ako tie, ktoré navštevujú materské školy. Materiálno technickú podporu v podobe didaktických balíčkov by zapojené školy mali získať ešte do konca tohto roka. 

Národný projekt realizuje Metodicko-pedagogické centrum vo všetkých samosprávnych krajoch SR s výnimkou Bratislavského. Najviac zapojených škôl je z Prešovského kraja (31 ZŠ a 11 MŠ) Košického (26 ZŠ a 17 MŠ) a Banskobystrického kraja (23 ZŠ a 14 MŠ). 

Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci z MRK, ako aj ich rodičia. V rámci projektu vzniklo 250 pracovných miest v pozícii pedagogický asistent, s odborníkmi, špecialistami spolu takmer 650. 

Do projektu je zapojených 100 základných škôl a 50 materských, pričom podmienkou bolo, že nesmie ísť o školy s viaczmennou prevádzkou. Ďalším kritériom bolo, aby 12 až 70 percent žiakov základnej školy pochádzalo z marginalizovaných rómskych komunít. V prípade materských škôl išlo o podmienku minimálneho počtu 5 detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

Zdroj : minedu.sk <http://www.minedu.sk/projekt-prined-meni-filozofiu-skoly-od-segregacie-cez-integraciu-k-inkluzii/>. 

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com