Štatistika stránky

2130080
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
15
795
2066
2126419
8702
10405
2130080

Tvoja IP: 44.221.70.232
Aktuálny čas: 2024-05-27 00:49:50
Meniny má : Iveta
Zajtra : Viliam

Prihlasovací formulár

Individuálny prístup pre deti z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a lepšia adaptácia v materských a základných školách pokračujú ešte niekoľko mesiacov. Aktivít v rámci národného projektu PRINED (PRojekt INkluzívnej EDukácie) sa tak bude môcť zúčastniť dvojnásobne viac detí a žiakov.

Národný projekt zameraný na marginalizované rómske komunity pokračuje aj v školskom roku 2015/2016. Okrem väčšieho počtu detí a žiakov, predĺženie aktivít projektu signalizuje aj lepšie výsledky ukazovateľov projektu a vyššiu percentuálnu úspešnosť ich naplnenia. Aktivity projektu, ktoré skončili koncom minulého školského roka, sa teda predlžujú až do 30. novembra 2015, s výnimkou záujmových útvarov. Krúžky v základných školách v rámci projektu už nebudú pokračovať.

Projekt zameraný na podporu modelu inkluzívnej školy a inkluzívneho vzdelávania trval celý uplynulý školský rok. Ďalšie tri mesiace z nového školského roka ešte budú pokračovať v činnosti odborníci inkluzívnych tímov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg či logopéd), ako aj pedagogickí asistenti v materských a základných školách. Tí pomáhali žiakom riešiť ich problémy v škole, ale i v rodine a každodennou komunikáciou dosiahli užšiu spoluprácu školy s rodinami rómskych detí a žiakov.

Členovia inkluzívnych tímov budú aj naďalej pracovať s deťmi a žiakmi z málo podnetného prostredia a pôsobiť budú nielen v škole, ale aj v teréne, v rómskych osadách. Významnou činnosťou je vyhľadávanie detí, ktoré nenavštevujú materskú školu a majú rok pred nástupom do školy. Tie zároveň pripravia na ich vstup do základnej školy tak, aby v bežnej prváckej triede nemali problémy. S každým dieťaťom pracujú individuálne, pre každé vypracovali stimulačné programy, podľa ktorých zdokonaľujú práve tie oblasti, v ktorých zaostáva.

„Významným prínosom je, že predĺžením aktivít sa zvýši počet detí a žiakov, ktorým sa budú môcť naďalej venovať. V prostredí materskej školy realizáciou depistáží, nastavením stimulačných programov pre deti z MRK, v základných školách sa budú môcť venovať novoprijatým žiakom v nultých a prvých ročníkoch. V podstate pôjde o ďalší populačný ročník,“hovorí manažér projektu Peter Dolíhal. Ako doplnil, predpokladaný počet detí a žiakov, na ktorých budú mať dosah aktivity odborných zamestnancov v súčinnosti s pedagogickými asistentmi sa skoro zdvojnásobí, čím výrazne prispeje k zamedzeniu neoprávneného preraďovania detí a žiakov z MRK do špeciálnych škôl.

 

Zdroj : minedu.sk

 

Joomla Templates - by Joomlage.com