Štatistika stránky

2141883
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
114
136
1084
2138803
3080
8026
2141883

Tvoja IP: 44.192.44.30
Aktuálny čas: 2024-07-14 13:53:34
Meniny má : Kamil
Zajtra : Henrich

Prihlasovací formulár

S národným projektom PRINED, ktorý implementuje Metodicko-pedagogické centrum, majú v základnej škole v obci Rakúsy len tie najlepšie skúsenosti. Rovnako ako v ostatných školách zapojených do projektu, aj tu pracuje inkluzívny tím. Kolektív zamestnancov školy sa rozšíril o dvoch asistentov pedagóga a štyroch odborných zamestnancov. Ich pôsobenie tu uvítali a prvé pozitívne výsledky čoskoro prišli.

„Sme všade tam, kde sme potrební. Spolupracujeme s učiteľmi na vyučovaní, pri krúžkovej činnosti, aj doučovaní. Venujeme sa individuálne žiakom, ktorí majú nedostatky v písaní, čítaní, pomáhame pri príprave pomôcok. Navštevujeme aj rodiny žiakov, zisťujeme, v akých sociálnych podmienkach dieťa vyrastá,“ hovorí pedagogická asistentka Anna Ferancová.

Cieľom ich činnosti je, podľa zásad inkluzívneho vzdelávania, aby každý žiak mal pri plnení akejkoľvek úlohy pocit úspechu, pretože každé dieťa má právo na vzdelávanie v normálnych školách bez ohľadu na jeho sociálne ekonomické a jazykové bariéry. Podmienky a výchovno-vzdelávací systém sa musia prispôsobovať možnostiam, schopnostiam a záujmom žiakov a nie naopak.

Odborní zamestnanci, špeciálni pedagógovia a sociálni psychológovia pôsobia aj priamo v teréne. „Chodili do osady, zorganizovali stretnutia a dokázali prelomiť komunikačnú bariéru. Urobili veľký kus práce,“ hodnotí manažér projektu Peter Dolíhal. Rodičom žiakov vysvetlili význam depistážnej diagnostiky, ktorej cieľom je odhaliť oblasti zaostávania detí, aby nezlyhávali v škole a neboli zbytočne preradení do špeciálnych škôl. A to len preto, že nepoznajú geometrické tvary, farby, nevedia používať štetec či nožnice, alebo pre jazykovú či rečovú bariéru nerozumejú požiadavkám učiteľov. Na základe depistážnych vyšetrení špeciálni pedagógovia pripravili stimulačné programy, individuálne pre každého žiaka a učiteľky v materskej škole mohli tak konkrétne posilňovať oblasti, v ktorých mali nedostatky.

„Posun sme videli už pri zápise, mnohé deti sa zlepšili. Je dôležité začať sa venovať deťom, ktoré pochádzajú so sociálne znevýhodneného alebo málo podnetného prostredia už v tomto veku. Nemajú základné manuálne zručnosti a návyky. Začínať v prvej triede s vecami, ktoré by malo už dieťa ovládať, je neskoro. Vtedy dochádza k zlyhaniu a často k preraďovaniu do špeciálnych tried,“ dodala riaditeľka školy Lucia Brutovská, ktorá oceňuje, že projekt má aktivity zacielené aj na deti vo veku troch rokov.

Žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia pomáha aj zavedenie celodenného výchovného systému. V škole zostávajú aj po vyučovaní, pod dozorom pedagogických zamestnancov píšu domáce úlohy, venujú sa príprave na vyučovanie, doučujú sa zmeškané učivo a v rôzne zameraných krúžkoch rozvíjajú svoje záujmy a talent. „Doma sa im nedostáva toľko pozornosti, tak sa to snažíme nahrádzať práve tu v škole,“ hovorí sociálna pedagogička Lucia Horevajová.

Podľa manažéra projektu Petra Dolíhala sa aj tu v ZŠ Rakúsy zišla partia ľudí, ktorí majú iskru, nadšenie, nápady a invenciu. „Chytili to za ten správny koniec. Aktivity, ktoré s deťmi robia, ich dostávajú do štandardného prostredia, idú proti vyčleňovaniu, segregácii,“ uzavrel Dolíhal.

 

Kontakt pre médiá – Metodicko-pedagogické centrum, NP PRINED:
Ľuboslava Sedláková, mobil: 0905 510 578, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Základná škola sa nachádza celkom v piatich budovách, nielen v obci, či v neďalekej časti Rakúsy Osada. Niekoľko tried je aj v bývalej administratívnej budove poľnohospodárskeho družstva v neďalekom Kežmarku, keďže kapacita školy nepostačuje. Pomohla obec, ktorá priestory prenajíma a takmer 240 deti sem autobusmi dováža, hrozila by zmennosť. Celkovo školu navštevuje viac ako 600 žiakov, z nich väčšina pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Národný projekt PRINED realizuje Metodicko-pedagogické centrum na 100 základných a 50 materských školách vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského. Jeho cieľom je zavedenie inkluzívneho modelu vzdelávania v prostredí ZŠ a MŠ. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia marginalizovaných rómskych komunít a rodičia týchto detí a žiakov. Významnou aktivitou projektu je vytvorením a činnosťou inkluzívnych tímov odborníkov v školách, priamo v teréne i v osadách predchádzanť neoprávnenému zaraďovaniu žiakov do systému špeciálneho školstva. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov z Operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov eur. Viac informácií na www.prined.sk.
Metodicko-pedagogické centrum je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Metodicko-pedagogické centrum má tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje viaceré Národné projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov www.mpc-edu.sk.
Joomla Templates - by Joomlage.com