Štatistika stránky

2136562
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
112
117
836
2133480
5785
9399
2136562

Tvoja IP: 34.239.151.124
Aktuálny čas: 2024-06-22 13:43:36
Meniny má : Paulína
Zajtra : Sidónia

Prihlasovací formulár

Prvé úspechy v projekte celodennej výchovy na ZŠ 8. mája

Hodnotenie užívateľov:  / 7
StrašnýNajlepší 

Projekt celodennej výchovy sme zaviedli na ZŠ 8. mája vo Svidníku na začiatku školského roka a už po pár mesiacoch fungovania pedagógovia hovoria o jeho veľkom prínose. Projekt PRINED pripravilo Metodicko-pedagogické centrum Ministerstva školstva Slovenskej republiky a je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.

 

Inkluzívna škola akceptuje každého žiaka, či už z pohľadu sociálneho znevýhodnenia, zdravotného, kultúrneho a pod. a v procese vzdelávania vychádza v ústrety individuálnym potrebám všetkých žiakov. Tento projekt priniesol do školy celodenný výchovný systém, osvetové programy, odborných zamestnancov, pedagogických asistentov či materiálnu podporu v podobe didaktických balíčkov. Aktivity projektu sú rozsiahle, od edukácie žiakov, krúžkovej činnosti, konzultácií pedagógov, rodičov, žiakov, rôznych súťaží a i. Prejavuje sa to na zlepšení prospechu žiakov, je to obrovský prínos. Vďaka projektu sme mohli prijať štyri odborné pracovníčky – školskú psychologičku, špeciálnu pedagogičku, dve sociálne pedagogičky a dvoch pedagogických asistentov.

Ako už z názvu vyplýva, Národný PRojekt INkluzívnej EDukácie (PRINED) má za úlohu výrazne podporiť inkluzívne prostredie v MŠ a ZŠ s cieľom zabezpečiť predchádzanie neoprávneného zaraďovania žiakov do systému špeciálneho školstva. Prostredníctvom akceleračných programov zameraných na stimuláciu rómskych detí skvalitniť diagnostický proces v MŠ. Vytvorením inkluzívnych tímov na ZŠ a ich vyškolením na osvojenie profesijných kompetencii potrebných na uspokojovanie a rozvoj špecifických vzdelávacích potrieb žiakov pochádzajúcich z MRK podporiť inklúziu v prostredí ZŠ.

Projekt nadväzuje na prebiehajúce projekty Metodicko – Pedagogického Centra (MPC): Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1) a Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2) v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Cieľom projektu PRINED je zaujímavou a informatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole a umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň, nevyhnutnú pre zlepšenie ich prospechu a taktiež sa venovať aktivitám, ktoré sú pre nich zaujímavé a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska. Inkluzívny model vzdelávania ma za úlohu pomôcť lepšej pripravenosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť tak ich sociálnu inklúziu. Podstatným prínosom projektu bude vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg), ktorí pri práci s deťmi nebudú pôsobiť len v školách, ale aj v teréne. PRINED rovnako ako jeho predchodcovia MRK1 a MRK2 výrazne prispieva k riešeniu zamestnanosti tým, že vytvára 250 nových pracovných miest na pozície pedagogický asistent, z čoho 200 pracovníkov bude pôsobiť na základných školách a ďalších 50 na materských školách.

Do projektu sa môže zapojiť 100 ZŠ a 50 MŠ, ktoré spĺňajú stanovené kritériá.

Výber ZŠ a MŠ zabezpečí MPC na základe vyššie uvedených kritérií. ZŠ budú oslovené MPC priamo so žiadosťou o zapojenie sa do implementácie NP. Výber ZŠ a MŠ bude uskutočnený v úzkej spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity a jeho filiálnymi organizačnými zložkami v regióne.

Predpokladá sa zapojenie 100 ZŠ a 50 MŠ do národného projektu. V prípade, že niektorá zo ZŠ, resp. MŠ zapojených do národného projektu sa rozhodne ukončiť svoje pôsobenie v rámci národného projektu, MPC zabezpečí jej nahradenie inou, ďalšou ZŠ spĺňajúcou kritériá zapojenia sa do národného projektu.

 

Zdroj : peterpollak.sk

Joomla Templates - by Joomlage.com