Štatistika stránky

2141909
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
140
136
1110
2138803
3106
8026
2141909

Tvoja IP: 44.192.44.30
Aktuálny čas: 2024-07-14 14:27:07
Meniny má : Kamil
Zajtra : Henrich

Prihlasovací formulár

Aktuality 

Výkaz a záznamy z individuálnych a skupinových intervencií odborných zamestnancov ZŠ

Na stiahnutie výkaz a záznamy z individuálnych a skupinových intervencií odborných zamestnancov ZŠ. Tieto podporné dokumenty majú slúžiť k evidencii odbornej činnosti OZ na škole, ale aj ako podklad pre evalváciu projektu. Tieto dokumenty slúžia len OZ na kanceláriu projektu PRINED sa nezasielajú. Tieto dokumenty je vhodné vypracovať od septembra 2014.

 

S pozdravom odborní garanti PRINED: Viera Šilonová a Vladimír Klein

 

Súhlas zákonného zástupcu s depistážou

Vážený pán riaditeľ / Vážená pani riaditeľka,
tu si môžete stiahnuť " Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa k realizácií depistáže".

 

Pracovný a kumulatívny výkaz na stiahnutie 

Stiahnuť kumulatívny výkaz na mesiac September

Stiahnuť pracovný výkaz na mesiac September

 

Informácie k pracovným a kumulatívnym výkazom 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

na základe dohody o pracovnej činnosti v rámci NP PRINED budete v školskom roku 2014/2015: Odborný personál implementácie inkluzívneho modelu v prostredí ZŠ

Pracovná činnosť sa začína od 2.9.2014 a bude ju možné vykonávať do 30.6.2015. Mesačne si budete môcť vykazovať max. 40 hodín oprávnených činností.

K spracovaniu Vašej odmeny bude potrebné odovzdať pracovný a kumulatívny výkaz – najskôr elektronicky na kontrolu najneskôr do 3 pracovných dní nasledujúceho mesiaca a následne po schválení finálnej verzie aj vytlačené s Vašim podpisom.


Keďže zodpovedáte za správnosť a pravdivosť výkazov, dodržte prosím pri ich vyplňovaní tieto pravidlá:

PRACOVNÝ VÝKAZ (PV):

  • vyplňte si osobné údaje – meno a priezvisko v hlavičke (formát písma musí byť dodržaný – následne zmeňte farbu písma na čiernu)

  • činnosti si naplánujte a realizujte tak, aby ste vo výkaze neprekročili 10 hodín týždenne

  • interval vykonania prác musí byť uvedený v súlade s Vašou dochádzkou na pracovisku, prítomnosťou na pracovisku a v súlade s Vašim rozvrhom (nesmie sa prekrývať s inou pracovnou činnosťou)

 KUMULATÍVNY VÝKAZ (KMV):

  • vyplňte si osobné údaje – meno a priezvisko v hlavičke, názov a sídlo školy, pracovnú pozíciu podľa dohody (napr. riaditeľ/ka školy)

  • v KMV uvádzajte aj iné pracovné pozície v projektoch ŠF EÚ , prípadne iné pracovné úväzky v príslušnom riadku v hlavičke a stĺpčeku ( všetky pozície musia byť v jednom KMV)

  • v KMV je nastavený interval v hlavnom pracovnom pomere 7:30-15:30, ktorý môžete upraviť na 7:00-15:00 – pokiaľ je Vaša pracovná doba takto stanovená

  • vyplňte príslušný počet hodín činnosti na projekte PRINED k dátumu podľa pracovného výkazu – v tento deň je potrebné navýšiť koniec pracovnej doby s minimálne polhodinou prestávkou(napr. ak si vykazujete činnosť 2 hodiny – koniec prac. doby bude 17:30 resp. 18:00, pri 3 hodinách činnosti 18:30 resp. 19:00 hod.)

  • v KMV si do posledného stĺpčeka vpíšte čerpanie dovolenky(D), lekárske vyšetrenie (LV), prekážka v práci – platená (P), PN, prípadne náhradné voľno (NV) – pracovná doba je nevyplnená, políčka ostanú prázdne, keďže v tieto dni činnosť na projekte PRINED tiež nevykazujete.

Ak použijete predvolený výkaz, upravte si dobu vykonania práce v projekte PRINED podľa dochádzky na pracovisku a tiež popis činnosti (ak je to potrebné) , aby nedošlo ku kolízii s inými aktivitami.

Podľa vyššie uvedených pokynov si upravte aj KMV, najmä ak urobíte zmeny v predvolenom PV.

Ďakujeme za spoluprácu

 

Joomla Templates - by Joomlage.com