Štatistika stránky

2136533
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
83
117
807
2133480
5756
9399
2136533

Tvoja IP: 34.239.151.124
Aktuálny čas: 2024-06-22 12:46:10
Meniny má : Paulína
Zajtra : Sidónia

Prihlasovací formulár

Najskôr bol nápad, potom nastali dôkladné prípravy. Na krúžkoch žiaci maľovali plagáty, piekli perníčky, balili darčeky, fúkali balóniky. A napokon nastala zábava, súťaže, opekačka, diskotéka. Nechýbalo ani maľovanie na tvár a tombola. Takto sa lúčili so školským rokom školáci v Lučenci.

Deti nemôžu za to, z akého prostredia pochádzajú. Chceli sme im život pestriť a urobiť radosť,“ hovorí Andrea Lišková, špeciálna pedagogička. Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) a rómskej komunity pripravili na záver roka kultúrne a športové podujatie. Zúčastnilo sa ho 60 žiakov, pretože to bola aj forma odmeny za dobré výsledky. „Vyberali sme ich spoločne s triednymi učiteľmi a vyučujúcimi. Mali sme kritériá, že to museli byť žiaci, ktorí sa snažili počas celého školského roka, neprepadali, zúčastňovali sa krúžkov, reprezentovali školu,“ vysvetlila Lišková. 

Na príprave programu sa podieľali všetci členovia inkluzívneho tímu, ktorý v škole pôsobí, spolupracovali aj ďalší učitelia, vedúci krúžkov. Veľkým lákadlom pre deti bola tombola. „Oslovili sme vlastne samých seba a všetci prispeli. Celý inkluzívny tím pracoval vzorovo, zapájali sa a ďakujeme aj kolegom, ktorí prišli a podporili toto podujatie svojim pôsobením. Akcia sa veľmi dobre vydarila, “ dodala Lišková.

V ZŠ na Vajanského ulici pribudlo vlani v septembri vďaka národnému projektu PRINED k zamestnancom školy šesť nových členov kolektívu, dvaja pedagogickí asistenti a štyria odborní zamestnanci inkluzívneho tímu (psychológ, špeciálny či sociálny pedagóg). Od začiatku školského roka sa začali venovať žiakom zo SZP, tých je cca 102 z celkového počtu viac ako 500 žiakov školy. 

Na projekte PRINED ma zaujala pomoc žiakom zo SZP. Potrebujeme s týmito žiakmi robiť, pretože vidíme, že sa to dá. Máme žiakov, ktorí sa uchytili v živote a dokonca urobili vysokú školu. Snažíme sa im ukázať, že ak na seba budú pracovať, môžu veľa dokázať,“ hovorí riaditeľka školy Ľudmila Lacová.

Začiatky neboli ľahké, aby sa ako tím všetci zohrali, stretali sa na pracovných poradách trikrát do týždňa. „Vymieňali sme si skúsenosti, radili sa, zaoberali sa problémovými žiakmi, čo sa im podarilo, či nepodarilo. Na spoločnom rodičovskom združení sme rodičov informovali o projekte a predstavili ľudí, na ktorých sa môžu obracať. Vysvetlili sme im, že nám ide predovšetkým o deti a ich ďalšie napredovanie a úspechy,“ spomína riaditeľka. 

Rodičom oznámili, že žiakom, ktorí doma nemajú podmienky na prípravu do školy zabezpečia doučovanie a ak dieťa príde nepripravené, ostane poobede v škole. Vytvorili záujmové útvary, žiaci si mohli vybrať z 54 krúžkov, členovia inkluzívneho tímu začali intenzívne komunikovať s rodinami. „Ak bol problém, hneď išli na návštevu. Niektorí žiaci mali veľmi zlé prostredie, snažili sme sa ozaj závažné prípady riešiť aj s úradom práce,“ povedala Lacová.

Každodenná práca so žiakmi začala postupne prinášať výsledky. V rámci celodenného výchovného systému sa pripravovali na vyučovanie, začali si pravidelne písať úlohy zlepšovali si známky, chodili do školy upravené. „Výsledky sú badateľné, niektorí spravili veľké pokroky, v správaní a prospechu,“ skonštatovala špeciálna pedagogička.  

 

Národný projekt PRINED realizuje Metodicko-pedagogické centrum na 100 základných a 50 materských školách vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského. Jeho cieľom je zavedenie inkluzívneho modelu vzdelávania v prostredí ZŠ a MŠ a prostredníctvom aktivít projektu, vytvorením a činnosťou inkluzívnych tímov odborníkov v školách i priamo v teréne predchádzať neoprávnenému zaraďovaniu žiakov do systému špeciálneho školstva. Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci, deti a žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia marginalizovaných rómskych komunít a rodičia týchto detí a žiakov. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov, z Operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov eur. Viac informácií na www.prined.sk.

Joomla Templates - by Joomlage.com