Štatistika stránky

2141943
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
174
136
1144
2138803
3140
8026
2141943

Tvoja IP: 44.192.44.30
Aktuálny čas: 2024-07-14 14:52:04
Meniny má : Kamil
Zajtra : Henrich

Prihlasovací formulár

Milí kolegovia, dovoľte nám informovať Vás, o možnosti hlásenia sa na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov v nasledujúcich akreditovaných programoch

 

Zoznam akreditovaných vzdelávacích programov NP MRK

 

Názov vzdel. programu

Typ a počet kreditov

Dokumenty a prihláška

Multikultúrna výchova v inkluzívnej edukácii aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov: 13 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
Pedagogický asistent v inkluzívnej škole a jeho práca so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít inovačné vzdelávanie, počet kreditov:25 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
vyhlásenie riaditeľa Vyhlásenie riaditeľa
Rozvíjaním komunikačných zručností k inklúzii žiakov z marginalizovaných rómskych komunít inovačné vzdelávanie, počet kreditov: 25 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
Spolupráca rodiny z marginalizovaných rómskych komunít a školy v edukačnom procese aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov: 15 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
Aktuálne prístupy a inovácie výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov : 13 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
Spolupráca odborných zamestnancov s rodinou žiaka z marginalizovaných rómskych komunít aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov : 13 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
Učiteľ - tvorca učebných zdrojov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít špecializačné vzdelávanie, počet kreditov : 37 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška
Informačno-komunikačné technológie v celodennom výchovnom systéme aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov : 15 Formát pdf Anotácia
Formát pdf Akreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška

Rozvoj kompetencií odborných zamestnancov v prevencii sociálno-patologických javov u žiakov z marginalizovaných rómskych komunít

aktualizačné vzdelávanie, počet kreditov : 12 Formát pdfAkreditačná listina
elektronická prihláška Prihláška

Kooperatívne učenie a vyučovanie v kontexte tvorby inkluzívneho prostredia školy

inovačné vzdelávanie, počet kreditov : 15 Formát pdfAnotácia
elektronická prihláška Prihláška

Profesijný rast a sebarozvoj

inovačné vzdelávanie, počet kreditov : 15 Formát pdf Anotácia
elektronická prihláška Prihláška

Súčasti systematického plánovania rozvoja školy v kontexte tvorby inkluzíveho prostredia

inovačné vzdelávanie, počet kreditov : 15 elektronická prihláška Prihláška

Zoznam programov na stiahnutie:

Zoznam programov KV

Užitočné kontakty:

Technická podpora: ak máte problém s tlačou, alebo potrebujete opraviť niektorý údaj vo vašej prihláške po tom, ako vám vypršal prístup, kontaktujte :

Mgr. Branislav Čupka

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

tel.: 0918 246 591


Administrácia: ak potrebujete zistiť, či vaša prihláška prišla poštou, bola zaevidovaná, alebo predbežný počet uchádzačov vo vzdelávacej skupine programu, na ktorý sa hlásite.

Prešovský kraj: Natália Ferencová,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript." style="color: #2262a4; outline: none;">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 51 381 13 15

Banskobystrický kraj: Mgr. Petra Lužinská,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Mobil 0917 983 992; +421 48 381 11 07


Koordinátori: ak potrebujete vedieť presné dátumy a miesta konania vzdelávacích aktivít. Týka sa iba už vytvorených skupín. Nevieme vám povedať, kedy sa vo vašom okolí otvorí niektorý kurz predtým, ako si vypíšete prihlášku - kurzy sú otvárané priebežne počas celého roku, keď sa v lokalite prihlási dostatočný počet uchádzačov na vytvorenie vzdelávacej skupiny (minimálne 15 ľudí).

Prešovský kraj: PaedDr. Adriana Vlasata, PhD.,Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 0918 246 475

Banskobystrický kraj: Mgr. Martina Siheľská,Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. Mobil 0917 983 995; +421 48 381 11 06

Pripomíname, že do vzdelávania sa môžu zapojiť celé kolektívy pedagogických a odborných zamestnancov ZŠ zapojených do NP , ale aj iných škôl, ktorých záujemcovia pracujú so žiakmi z MRK. Podľa počtu záujemcov môže prebiehať vzdelávanie aj na konkrétnej škole. Počet frekventantov v jednej skupine je 15-20. Na vzdelávanie programu "Pedagogický asistent v inkluzívnej škole sa môžu prihlásiť iba kvalifikovaní pedagogickí asistenti s min. 6 mesačnou praxou."

Prihlášky vyplňte elektronicky kliknutím na odkaz "prihláška" v zozname akreditovaných progamov. Po vyplnení prihlášky si prosím výsledné tlačivo vytlačte, podpíšte a potvrdené riaditeľom vašej školy pošlite poštou na našu adresu:

 

adresa na posielanie tlačív prihlášok Metodicko-pedagogické centrum
Hlavná projektová kancelária NP
Kúpeľná 3
080 01 Prešov

 

O kontinuálnom vzdelávaní

Výchova a vzdelávanie sú v Slovenskej republike založené okrem iného aj na princípoch celoživotného vzdelávania, zdokonaľovania procesu výchovy a vzdelávania podľa výsledkov dosiahnutých v oblasti vedy, výskumu, vývoja a prípravy na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie. Pedagogický a odborný zamestnanec má v kontexte s uvedenými princípmi nielen právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj, ale aj povinnosť udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania a vykonávať pedagogickú a odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami.

Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave a jeho regionálne pracoviská ako poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania ponúka uvedené vzdelávacie programy, pričom ďalšie sú v procese schvaľovania Akreditačnou radou Ministerstva školstva SR.

Podmienky pre zaradenie uchádzačov na kontinuálne vzdelávanie

Na kontinuálne vzdelávanie alebo na overenie profesijných kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z . bude zaradený pedagogický zamestnanec v uvedenej kategórii a podkategórii, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Na kontinuálne vzdelávanie podľa § 35 ods. 4 písm. b) až e) zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z . možno prijať pedagogického zamestnanca až po absolvovaní šiestich mesiacov pedagogickej činnosti (§ 35 ods. 10 zákona) a na overenie kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona 390/2011 Z. z . až po absolvovaní troch rokov pedagogickej činnosti.

Program kontinuálneho vzdelávania je určený pre kategóriu odborný zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady psychológa alebo školského psychológa alebo školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga alebo školského špeciálneho pedagóga alebo terénneho špeciálneho pedagóga alebo liečebného pedagóga alebo sociálneho pedagóga v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov a ktorý má aspoň 6 mesiacov odbornej praxe (§ 35 ods. 10 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.) alebo 3 roky odbornej praxe ak bude ukončovať vzdelávanie overením profesijných kompetencií podľa § 35 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

Financovanie vzdelávacieho programu

Vzdelávací program je financovaný z prostriedkov národného projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Účastníkom vzdelávania bude poskytnuté ubytovanie a stravné v súlade s platnou legislatívou v oblasti cestovných náhrad.

Joomla Templates - by Joomlage.com