Štatistika stránky

2136500
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
50
117
774
2133480
5723
9399
2136500

Tvoja IP: 34.239.151.124
Aktuálny čas: 2024-06-22 11:57:00
Meniny má : Paulína
Zajtra : Sidónia

Prihlasovací formulár

Vydané : 27.5.2014

Logo SITA

Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu školy získajú didaktický balíček v hodnote 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky.

BRATISLAVA 26. mája (SITA) – Nový vzdelávací projekt PRINED lepšie pripraví rómske deti do základnej školy. K národným projektom, ktoré sú zamerané na marginalizované rómske komunity, tak pribudol ďalší, informuje o tom Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na svojej internetovej stránke. Projekt realizuje Metodicko-pedagogické centrum (MPC), minulý týždeň ho podpísal minister školstva Dušan Čaplovič.

“Som rád, že spúšťame v spolupráci s ministerstvom školstva a MPC projekt, ktorý vychádza zo zásad rómskej reformy a výrazne zmení výchovu a vzdelávanie rómskych žiakov na Slovensku tak, že rómski žiaci nebudú neoprávnene končiť v drahých špeciálnych základných školách,” uviedol splnomocnenec vlády Peter Pollák. Ako dodal, tie vychovávajú profesionálnych poberateľov sociálnych dávok. “Projekt dopomôže k tomu, aby títo žiaci nadobudli lepšie poznatky, ktoré budú predpokladom k získaniu kvalifikácie,“ doplnil.

Podstatným prínosom projektu bude vytvorenie inkluzívnych tímov pozostávajúcich z pedagogických zamestnancov a odborníkov, ako je psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, resp. sociálny pedagóg. Tí budú pôsobiť v školách a aj v teréne pracovať s deťmi, ktoré nenavštevujú materskú školu a majú rok pred nástupom na plnenie povinnej školskej dochádzky.

Významná je aj materiálna podpora, v rámci projektu školy získajú didaktický balíček v hodnote 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie základných a materských škôl pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov a krúžkov. Projekt, ktorý potrvá do novembra 2015, je financovaný prevažne z eurofondov z operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov eur.

Projekt nadväzuje na praxou overené projekty MPC “Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (MRK1)” a “Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2)”. Významnou aktivitou je zavedenie celodenného výchovného systému v základných školách, ktorý už dnes oceňujú školy zapojené do pilotného projektu MRK1. “Cieľom je zaujímavou a inovatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole, umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň potrebnú k zlepšeniu ich prospechu a venovať sa aktivitám, ktoré ich zaujímajú dlhší čas,“ uviedla manažérka projektu MRK1 Eva Kaduková. V súčasnosti sa v rámci projektu MRK2 úspešne aplikuje v 110 materských školách inkluzívny model vzdelávania (IMV), ktorý bude zavedený aj v materských školách zapojených do projektu PRINED. “Inkluzívny model vzdelávania má pomôcť lepšie pripraviť deti z rómskych komunít pred vstupom na základnú školu a podporiť tak ich sociálnu inklúziu,“ manažér projektu MRK2 Peter Jarošinec.

“Projekt rovnako ako jeho predchodcovia prispieva k riešeniu zamestnanosti tým, že vytvorí 250 nových pracovných miest na pozície pedagogický asistent, z toho 200 bude pôsobiť v základných školách a 50 v materských školách,“ uviedol manažér projektu Peter Dolíhal. Úlohou asistentov bude pomáhať učiteľom a dosiahnuť užšiu spoluprácu školy s rodinou rómskych detí a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.

 

ZDROJ : me.com <http://www.mecem.sk/13861/projekt-prined-pripravi-romske-deti-do-zakladnej-skoly>.

Zverejnil : Ing. Matúš Radušovský

Joomla Templates - by Joomlage.com