Štatistika stránky

2141853
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
84
136
1054
2138803
3050
8026
2141853

Tvoja IP: 44.192.44.30
Aktuálny čas: 2024-07-14 13:32:21
Meniny má : Kamil
Zajtra : Henrich

Prihlasovací formulár

Netradičný 1. apríl žiakov ZŠ J. G. Tajovského v Banskej Bystrici

Hodnotenie užívateľov:  / 7
StrašnýNajlepší 

Žiaci školy sa dňa 1. apríla 2015 zúčastnili multikultúrne zameraného výchovného programu v rámci aktivít národného projektu PRINED. Koncert zabezpečila skupina Kmeťoband.

Plní dojmov, zážitkov, emócií a so spomienkami na príjemne prežitý deň odchádzali žiaci po koncerte skupiny Kmeťoband v Banskej Bystrici. Bezprostrednosť organizácie koncertu i jeho celkový priebeh bol vynikajúci. Rómska hudba roztancovala žilky všetkým, bavili sa tak vystupujúci na pódiu ako i diváci v hľadisku. Deti neboli len divákmi, ale aj aktívnymi účastníkmi koncertu, tancovali, zapájali sa do súťaží, vyhrávali ceny, získavali odmeny. Okrem hudby a zábavy sa žiaci dozvedeli aj informácie zamerané na históriu a kultúru Rómov. A čo sa deťom na tomto úžasnom podujatí najviac páčilo? Jednoznačne to bolo stretnutie s hudobnou skupinou. To bol zážitok, ktorý im nebýva umožnený v bežnej realite z dôvodu sociálnej odkázanosti

Základná škola J.G. Tajovského, Gaštanová 12 v Banskej Bystrici sa do projektu zapojila v septembri 2014. Účasť školy v projekte vychádzala z myšlienky, že škola má byť miestom pre všetky deti bez rozdielu príslušnosti k etnickej skupine, národnostnej menšine, kultúrnym zvyklostiam či sociálnemu statusu. Ústrednou myšlienkou projektu PRINED je filozofia inkluzívneho vzdelávania v systéme celodennej školskej starostlivosti. Výsledky projektu sa dennodenne pozitívne odrážajú jednak v dochádzke žiakov do školy, čo sa prejavilo v poklese počtu vymeškaných hodín, ako aj v edukačných výsledkoch žiakov. Podľa názoru rodičov detí zapojených do projektu sa príprava, ako aj krúžková činnosť detí pozitívne odzrkadľuje na ich celkovom vnímaní školy, kde nefungujú len príkazy a povinnosti, ale v učiteľoch, odborných zamestnancoch, pedagogických asistentoch projektu našli svoje spriaznené duše.

Mgr. Gabriela Dobríková, sociálna pedagogička
PRINED pri ZŠ J.G.Tajovského, Gaštanova 12, Banská Bystrica

Aktivita 2 BB

Foto: Ing. Radovan Pondelík

 

Koncert bol súčasťou multikultúrne zameraného výchovného programu v rámci aktivít národného projektu PRINED, ktorý implementuje Metodicko-pedagogické centrum. Po Banskej Bystrici sa uskutočnia v priebehu apríla a mája aj v ďalších šiestich mestách a obciach a štyroch krajoch Slovenska. Koncerty prezentujúce rómske a regionálne ľudové tradície sa konajú s cieľom zvýšiť motiváciu a zlepšiť spoluprácu s rodinou žiaka z marginalizovaných rómskych komunít a podporiť inkluzívne a multikultúrne prostredie nielen v základných a materských školách, ale aj v danom regióne. Ide o priblíženie rómskej kultúry širšej verejnosti s akcentom na kultúrnu diverzitu medzi majoritnou a minoritnou skupinou obyvateľstva.

 
Metodicko-pedagogické centrum je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Metodicko-pedagogické centrum má tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk, pričom implementuje viaceré Národné projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 – Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov www.mpc-edu.sk.
Joomla Templates - by Joomlage.com