Štatistika stránky

2130087
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
22
795
2073
2126419
8709
10405
2130087

Tvoja IP: 44.221.70.232
Aktuálny čas: 2024-05-27 01:15:33
Meniny má : Iveta
Zajtra : Viliam

Prihlasovací formulár

Aktuality 

Súhlas zákonného zástupcu s depistážou

Vážený pán riaditeľ / Vážená pani riaditeľka,
tu si môžete stiahnuť " Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa k realizácií depistáže".

 

Pracovný a kumulatívny výkaz na stiahnutie 

Stiahnuť kumulatívny výkaz na mesiac September

Stiahnuť pracovný výkaz na mesiac September

 

Informácie k pracovným a kumulatívnym výkazom 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, 

na základe dohody o pracovnej činnosti v rámci NP PRINED budete v školskom roku 2014/2015: Odborný personál implementácie inkluzívneho modelu v prostredí MŠ

Pracovná činnosť sa začína od 2.9.2014 a bude ju možné vykonávať do 30.6.2015. Mesačne si budete môcť vykazovať max. 20 hodín oprávnených činností.

K spracovaniu Vašej odmeny bude potrebné odovzdať pracovný a kumulatívny výkaz – najskôr elektronicky na kontrolu najneskôr do 3 pracovných dní nasledujúceho mesiaca a následne po schválení finálnej verzie aj vytlačené s Vašim podpisom.


Keďže zodpovedáte za správnosť a pravdivosť výkazov, dodržte prosím pri ich vyplňovaní tieto pravidlá:

PRACOVNÝ VÝKAZ (PV):

  • vyplňte si osobné údaje – meno a priezvisko v hlavičke (formát písma musí byť dodržaný – následne zmeňte farbu písma na čiernu)

  • činnosti si naplánujte a realizujte tak, aby ste vo výkaze neprekročili 10 hodín týždenne

  • interval vykonania prác musí byť uvedený v súlade s Vašou dochádzkou na pracovisku, prítomnosťou na pracovisku a v súlade s Vašim rozvrhom (nesmie sa prekrývať s inou pracovnou činnosťou)

 KUMULATÍVNY VÝKAZ (KMV):

  • vyplňte si osobné údaje – meno a priezvisko v hlavičke, názov a sídlo školy, pracovnú pozíciu podľa dohody (napr. riaditeľ/ka školy)

  • v KMV uvádzajte aj iné pracovné pozície v projektoch ŠF EÚ , prípadne iné pracovné úväzky v príslušnom riadku v hlavičke a stĺpčeku ( všetky pozície musia byť v jednom KMV)

  • v KMV je nastavený interval v hlavnom pracovnom pomere 7:30-15:30, ktorý môžete upraviť na 7:00-15:00 – pokiaľ je Vaša pracovná doba takto stanovená

  • vyplňte príslušný počet hodín činnosti na projekte PRINED k dátumu podľa pracovného výkazu – v tento deň je potrebné navýšiť koniec pracovnej doby s minimálne polhodinou prestávkou(napr. ak si vykazujete činnosť 2 hodiny – koniec prac. doby bude 17:30 resp. 18:00, pri 3 hodinách činnosti 18:30 resp. 19:00 hod.)

  • v KMV si do posledného stĺpčeka vpíšte čerpanie dovolenky(D), lekárske vyšetrenie (LV), prekážka v práci – platená (P), PN, prípadne náhradné voľno (NV) – pracovná doba je nevyplnená, políčka ostanú prázdne, keďže v tieto dni činnosť na projekte PRINED tiež nevykazujete.

Ak použijete predvolený výkaz, upravte si dobu vykonania práce v projekte PRINED podľa dochádzky na pracovisku a tiež popis činnosti (ak je to potrebné) , aby nedošlo ku kolízii s inými aktivitami.

Podľa vyššie uvedených pokynov si upravte aj KMV, najmä ak urobíte zmeny v predvolenom PV.

Ďakujeme za spoluprácu

 

Pozvánka na inštruktáž na realizáciu stimulačných programov

Milí kolegovia, pozývame vás na Inštruktáž na realizáciu stimulačných programov, ktorý sa uskutoční v mesiaci október 2014. Presný termín a miesto stretnutia bude riaditeľom MŠ zaslaný na ich mail a mail školy. Účasť na inštruktáži je nutná!

S pozdravom Mgr. Pavol Kočiš

 

Informácia pre vedúcich zamestnancov (riaditeľov) - koordinátorov aktivít na školách zapojených v NP

Akékoľvek personálne zmeny je potrebné hlásiť do 7. dňa v mesiaci. Po tomto termíne nebudú zmeny akceptované a ich realizácia sa posúva na nasledujúci mesiac.
Zdôvodnenie: Personálna matica – databáza všetkých zúčastnených v projekte sa hlási riadiacemu orgánu vždy k 7. v mesiaci.

S pozdravom, Monitoring NP

 

V prípade otázok prosím kontaktujte:

Materské školy Prešovského a Košického kraja: Mgr. Pavol Kočiš, 0905 913 044, 0949 719 117

Materské školy Banskobystrického a Nitrianskeho kraja: Mgr. Ján Michalský, 0905 912 880

 

Joomla Templates - by Joomlage.com