Štatistika stránky

2136545
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
95
117
819
2133480
5768
9399
2136545

Tvoja IP: 34.239.151.124
Aktuálny čas: 2024-06-22 13:15:39
Meniny má : Paulína
Zajtra : Sidónia

Prihlasovací formulár

29.8.2014 21:53 SITA

BRATISLAVA - Aktivity projektu zameraného na marginalizované rómske komunity sa začnú v školách od septembra. Projekt má okrem iného pripraviť deti z osád na nástup do školy, pomôcť by tiež mal pri neopodstatnenom presúvaní detí do špeciálnych škôl, informuje manažér publicity projektu Ľuboslava Sedláková. Žiakom tiež zabezpečia aktivity po vyučovaní v poobedňajších hodinách – budú sa v škole pripravovať na ďalší deň vyučovania, alebo budú môcť navštevovať niektorý z krúžkov. 

Deti v rámci projektu pripravia na nástup do školy a zabezpečia im v škole poobedňajšie aktivity. Zdroj: Stanislava Harkotová

Deti v rámci projektu pripravia na nástup do školy a zabezpečia im v škole poobedňajšie aktivity. Zdroj: Stanislava Harkotová 

Ide o projekt PRINED, ktorý je prevažne financovaný z eurofondov a zastrešuje ho Metodicko-pedagogické centrum Bratislava. V rámci neho vytvoria tím v zložení psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg a sociálny pedagóg. Tí budú pracovať v školách, ale aj v teréne, aby predchádzali preraďovaniu detí do špeciálnych škôl, keď to nie je opodstatnené. Odborníci tiež budú vstupovať do osád, do prostredia kde deti so sociálne znevýhodneného prostredia žijú a rok pred nástupom do základnej školy v spolupráci s terénnymi pracovníkmi budú vyhľadávať deti, aby dostali rovnakú predškolskú podporu ako tie, ktoré navštevujú materské školy. 

Projekt už má plný počet prihlásených škôl, najviac ich je zo Spiša, oznámil manažér projektu Peter Dolíhal. Prebiehať bude vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského. Najviac prihlásených škôl je z okresu Spišská Nová Ves, a to sedem, nasleduje okres Michalovce so šiestimi školami, okresy Svidník, Trebišov, v ktorých sa do projektu zhodne zapojí po päť škôl. V projekte budú aj školy z okresov Košice, Kežmarok, Nové Zámky, Stropkov, Šaľa, Bardejov, ale aj okresy Banská Štiavnica, Nitra, Trnava, Sobrance, Žiar nad Hronom a ďalšie. 

Základné a materské školy sa mohli do projektu zapojiť, ak spĺňali stanovené kritéria. Základné školy nesmú mať dvojzmennú prevádzku a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia musia mať od minimálne 12 do maximálne do 70 percent. Základným kritériom pre materské školy bol počet minimálne piatich detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Okrem toho sa mohli prihlásiť iba školy, ktoré doteraz neboli zapojené do projektoch zameraných na marginalizované rómske komunity. 

Požiadavka, aby školy nemali dvojzmennú prevádzku, súvisí so zavedením celodenného výchovného systému. Po skončení vyučovania žiaci ostanú v škole ešte ďalšie tri hodiny. Počas prvej hodiny sa budú pripravovať na vyučovanie, učiť sa a písať si domáce úlohy. Potom bude nasledovať dvojhodinová záujmová činnosť, kultúrne a športové aktivity. „Ide o podporu záujmových útvarov s cieľom motivovať žiakov k lepšiemu vzdelávaniu ,“ vysvetľuje Dolíhal. 

Základné i materské školy vďaka projektu získajú didaktický balíček v hodnote 10-tisíc eur, ktorý obsahuje rôzne pomôcky, športové náradie, hudobné nástroje, kuchynské vybavenie, na rozvoj kreativity, myslenia a reči , ale aj hygienický a socializačný balíček. Projekt PRINED celkovo vytvorí 250 nových pracovných miest pedagogických asistentov. V každej základnej škole budú dvaja a v materskej škole jeden. 

Projekt PRINED je jedným z šiestich národných projektov, ktoré zastrešuje Metodicko pedagogické centrum Bratislava. Začal sa v apríli 2014 a potrvá 15 mesiacov do novembra 2015. Spolufinancovaný je z eurofondov z Operačného programu Vzdelávanie. Náklady predstavujú takmer 16 miliónov. 

ZDROJ : aktualne.atlas.sk

Zverejnil : Ing. Matúš Radušovský

Joomla Templates - by Joomlage.com