Štatistika stránky

2136482
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
32
117
756
2133480
5705
9399
2136482

Tvoja IP: 34.239.151.124
Aktuálny čas: 2024-06-22 11:31:48
Meniny má : Paulína
Zajtra : Sidónia

Prihlasovací formulár

Národný projekt inkluzívnej edukácie (NP PRINED) je najrevolučnejším projektom v oblasti vzdelávania, ktorý sa v súčasnosti realizuje na Slovensku.

„Som rád, že sa nám podarilo iniciovať tento projekt, stáť pri nastavení jeho podmienok a finančne podporiť jeho realizáciu vo výške 6 a pol milióna eur. Je to takmer polovica z celkovej sumy 16 miliónov eur určených na projekt z eurofondov. Úlohou projektu je zabezpečiť predchádzanie neoprávnenému zaraďovaniu detí do špeciálnych škôl, celodenný systém vzdelávania a aktívne posilnenie základných škôl o inkluzívny tím, ktorí pracuje s deťmi. Týmito aktivitami projektu sme začali realizovať ďalšie opatrenia reformy Správna cesta – Rómska reforma v oblasti školstva, ktoré sa týkajú zastavenia prijímanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím – tzv. variant A do špeciálnych základných škôl a zavedenia celodenného výchovno-vzdelávacieho systému pre deti z rizikových rodín,“ povedal Peter Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity počas návštevy Základnej školy Maxima Gorkého v Trnave, ktorá sa zapojila do projektu PRINED. Skutočnosť, že projekt je rozsiahly dokazujú aj nasledovné čísla :

  • celkový počet žiakov základných škôl zapojených do NP PRINED: 29757 z toho 7085 zo sociálne znevýhodneného prostredia,

  • celkový počet detí materských škôl zapojených do NP PRINED: 2381 z toho 541 zo sociálne znevýhodneného prostredia,

  • novovytvorené pracovné miesta: 250 asistentov učiteľa na ZŠ a MŠ, 368 odborných zamestnancov na ZŠ.

Projekt PRINED realizuje Metodicko-pedagogické centrum. Podľa Romana Huňáka, národného koordinátora projektových aktivít PRINED Metodicko-pedagogického centra, projekt komplexne rieši potreby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít.

„Cieľom vytvorenia odborného inluzívneho tímu je odstrániť bariéry žiakov pri vzdelávaní, a tým predísť zaradeniu žiakov do špeciálnych škôl. Školy v rámci projektu dostanú aj didaktický balíček v hodnote do 10-tisíc eur, ktorý bude obsahovať napríklad hudobné nástroje, záhradné náradie, kuchynské vybavenie, ale aj socializačný balíček či didaktické hračky. Vybavenie základných a materských škôl pomôckami z didaktických balíčkov umožní skvalitniť vyučovací proces a činnosť záujmových útvarov a krúžkov,“ povedal Roman Huňák, národný koordinátor projektových aktivít PRINED Metodicko-pedagogického centra.

Posilnenie škôl o inkluzívne tímy je základom pre celodenný výchovný systém. Deti po vyučovaní neodchádzajú zo školy, ale sa zapájajú do krúžkov a pripravujú sa na vyučovanie na nasledujúci deň. Projekt trvá do novembra 2015, ale jeho výsledky by sa mali využiť v ďalších systémových a legislatívnych opatreniach.

„Verím, že tento projekt stojí na začiatku systémových opatrení, ktorých výsledkom bude generácia rómskych detí uplatniteľných na pracovnom trhu. Táto investícia do vzdelávania je investícia do Slovenska. Osoh z projektu majú nielen rómske deti, ale aj ostatní žiaci na škole. Peniaze na špecialistov inkluzívnych tímov podľa neho v školskom systéme sú, len ich treba presunúť zo špeciálnych škôl na bežné školy. Vzdelávanie žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím v špeciálnych školách je dvojnásobne drahšie,“ doplnil Peter Pollák.

Projekt sa realizuje na 100 základných školách a 50 materských školách.vo všetkých krajoch okrem Bratislavského kraja. Jednou zo škôl je aj základná škola Maxima Gorkého v Trnave, ktorú navštevuje 383 žiakov, z toho je 27 percent rómskych a 20 percent zo sociálne znevýhodneného prostredia. Odborný tím školy sa vďaka projektu posilnil o 2 asistentov učiteľa, 2 sociálnych pedagógov, školskú psychologičku a špeciálneho pedagóga. Do projektu PRINED sa zapojilo najviac škôl z okresu Spišská Nová Ves, Michalovce, Svidník a Trebišov.

 

Zdroj : Peter Pollák <http://peterpollak.sk/aktuality/projekt-prined-vytvoril-650-pracovnych-miest/>.

Zverejnil : Ing. Matúš Radušovský

Joomla Templates - by Joomlage.com