Štatistika stránky

2136566
Dnes
Včera
Tento týžden
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Spolu
116
117
840
2133480
5789
9399
2136566

Tvoja IP: 34.239.151.124
Aktuálny čas: 2024-06-22 13:48:46
Meniny má : Paulína
Zajtra : Sidónia

Prihlasovací formulár

PRINED v JednotkeV školskom roku 2014/2015 v našej škole prebiehal Národný projekt inkluzívnej edukácie PRINED určený pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, o ktoré sa stará odborný tím zložený z odborných zamestnancov ( dvaja sociálni pedagógovia, školský špeciálny pedagóg, školský psychológ, dvaja asistenti učiteľa).

Cieľom projektu bolo celodenné vzdelávanie rozdelené do dvoch častí:

• vyučovací proces,
• voľnočasové aktivity.

Voľnočasové aktivity boli zamerané na preventívne programy, ktorých obsahom je podpora prosociálneho a etického správania, prevencia sociálno-patologických javov, redukcia nevhodného správania, ale aj osvetová činnosť.

V rámci voľnočasových aktivít sme volili inovatívne prístupy, akými sú: muzikoterapia, artterapia, vedomostné hry, poznávacie pobyty v prírode a rôzne hry zamerané na pozornosť a vnímanie. Prioritou bolo nahradenie absentujúcej domácej prípravy, na ktorú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia nemajú vytvorené podmienky. Pridaná hodnota projektu spočívala hlavne v odbornom tíme zamestnancov pod jednou strechou, ktorý je schopný pružne a operatívne riešiť každý problém, ktorý sa v priebehu vyučovacieho procesu vyskytne v súčinnosti s pedagogickým zborom a s rodičmi. Je pripravený podať poradenstvo a zároveň funguje ako prepojenie medzi článkami: škola – rodina - odborné inštitúcie ( CPPPaP, ÚPSVaR, MsÚ...).

Každý mesiac sme pre deti pripravili veľkú aktivitu, ktorá bola väčšinou spojená s aktuálnou témou v danom mesiaci, napr. Denný poriadok žiaka, Zdravá výživa, Spoznaj svoje mesto a okolie (návšteva Vígľašského zámku),Vianočné tradície a zvyky, Žijeme ekologicky, Fašiangy, účasť na Dni otvorených dverí v súkromnej SOŠ v Očovej, Marec mesiac knihy, multikultúrny výchovný koncert v Banskej Bystrici ( Kmeťoband), Lesnícke dni vo Zvolene, Deň rodiny, Môj otec.

Inkluzívny tím pracoval s deťmi v skupinách, využíval metódy individuálneho prístupu, ktorého obsahom je :

• vzdelávanie podľa individuálneho vzdelávacieho programu,
• úprava organizácie výchovy a vzdelávania,
• úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje,
• využitie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania.

Projekt významnou mierou podporoval inkluzívne prostredie v ZŠ.

 

Mgr. Marianna Soyková
sociálny pedagóg

Joomla Templates - by Joomlage.com